Het Boek

Psalmen 129

1Een bedevaartslied.

Laat Israël het volgende zeggen:
sinds de tijd dat ons volk ontstond,
zijn wij onderdrukt.
Van het begin af aan
hebben zij ons in moeilijkheden gebracht,
maar zij hebben ons niet overwonnen.
Zij hebben ons onderdrukt
en zelfs gemarteld.
Maar de Here, die rechtvaardig oordeelt,
heeft de touwen waarmee de ongelovigen
ons hadden vastgebonden doorgesneden.
Alle volken die Jeruzalem haten,
zullen te kijk worden gezet en wegvluchten.
Zij lijken op gras dat op de daken groeit
en al is verdord voor het wordt uitgetrokken.
Het kan zelfs niet meer als hooi dienen.
Voor zulke mensen geldt niet de zegenwens:
‘Ik bid dat de Here u zegent.’
Ook niet:
‘Wij zegenen u in de naam van de Here.’

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 129

Psalmul 129

Un cântec de pelerinaj

„Mult m-au mai duşmănit încă din tinereţea mea“
    – să spună acum Israel lucrul acesta!
„Mult m-au mai duşmănit încă din tinereţea mea,
    dar nu m-au biruit.
Pe spatele meu au arat plugarii
    şi au tras brazde lungi.
Însă Domnul este drept;
    El a tăiat funiile celor răi.“

Să se ruşineze şi să dea înapoi
    toţi cei ce urăsc Sionul.
Să fie ca iarba de pe acoperişuri,
    care se usucă înainte de a fi smulsă.
Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea
    şi cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea.
Trecătorii să nu zică:
    „Fie binecuvântarea Domnului cu voi!“
        sau „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!“[a]

Notas al pie

  1. Psalmii 129:8 Saluturi întâlnite în sezonul seceratului (vezi Rut 2:4)