Het Boek

Psalmen 128:1-6

1Een bedevaartslied.

U bent een gelukkig mens

als u ontzag hebt voor de Here

en doet wat Hij wil.

2Uw werk zal u voldoende opleveren om van te leven.

Het gaat goed met u en u bent heel gelukkig.

3Uw vrouw die bij u woont, zal vruchtbaar zijn.

Uw zonen zitten bij u aan tafel.

4Luister, al die zegeningen zijn

voor wie diep ontzag heeft voor de Here.

5Ik bid dat de Here u

vanuit Jeruzalem zal zegenen,

dan zult u zien hoe goed het met de stad is,

zolang u leeft.

6En u zult zien hoe goed het is met uw kleinkinderen.

Laat er vrede zijn in Israël!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 128:1-6

Psalmul 128

O cântare de pelerinaj

1Ferice de oricine se teme de Domnul

și umblă pe căile Lui!

2Căci atunci vei mânca din munca mâinilor tale,

vei fi fericit și‑ți va fi bine.

3Soția ta va fi ca o viță roditoare

înlăuntrul casei tale.

Fiii tăi vor fi ca lăstarii de măslin

împrejurul mesei tale.

4Iată, așa este binecuvântat bărbatul

care se teme de Domnul.

5Domnul să te binecuvânteze din Sion,

ca să vezi propășirea Ierusalimului

în toate zilele vieții tale

6și să‑i vezi pe fiii fiilor tăi!

Pacea să fie peste Israel!