Het Boek

Psalmen 128

1Een bedevaartslied.

U bent een gelukkig mens
als u ontzag hebt voor de Here
en doet wat Hij wil.
Uw werk zal u voldoende opleveren om van te leven.
Het gaat goed met u en u bent heel gelukkig.
Uw vrouw die bij u woont, zal vruchtbaar zijn.
Uw zonen zitten bij u aan tafel.
Luister, al die zegeningen zijn
voor wie diep ontzag heeft voor de Here.
Ik bid dat de Here u
vanuit Jeruzalem zal zegenen,
dan zult u zien hoe goed het met de stad is,
zolang u leeft.
En u zult zien hoe goed het is met uw kleinkinderen.
Laat er vrede zijn in Israël!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 128

Psalmul 128

Un cântec de pelerinaj

Ferice de oricine se teme de Domnul
    şi umblă pe căile Lui!
Căci atunci vei mânca din munca mâinilor tale,
    vei fi fericit şi-ţi va fi bine.
Soţia ta va fi ca o viţă roditoare
    în locurile retrase ale casei tale,
fiii tăi vor fi ca lăstarii de măslin
    împrejurul mesei tale.
Aşa este binecuvântat bărbatul
    care se teme de Domnul.

Domnul să te binecuvânteze din Sion,
    ca să vezi propăşirea Ierusalimului
        în toate zilele vieţii tale
şi să-i vezi pe fiii fiilor tăi!

Pacea să fie peste Israel!