Het Boek

Psalmen 125

1Een bedevaartslied.

Wie in alles op de Here vertrouwt,
is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem,
die er voor altijd is.
Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen,
zo is de Here rondom zijn volk.
Niet alleen nu,
maar altijd en tot in de eeuwigheid.
Want het land van de gelovigen zal niet
onder de tirannie van de goddeloze vijand blijven zuchten.
De gelovigen zullen dan ook niet komen tot onrechtmatige daden.
Here, wilt U het goede doen
voor eerlijke, goede mensen?
Als iemand echter van de rechte weg afdwaalt,
zal hij, samen met de ongelovigen,
door de Here worden vernietigd.
Laat er vrede zijn in Israël!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 125

Psalm 125

Guds beskydd

1En vallfartssång.

De som litar på Herren är som berget Sion,

det kan inte rubbas utan består för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk,

nu och för evigt.

3De gudlösas spira ska inte vila över de rättfärdigas land,

för att inte locka de rättfärdiga till att göra det som är orätt.

4Herre, gör gott mot dem som är goda,

mot dem som har ett uppriktigt hjärta.

5Men de som viker av på avvägar

ska Herren föra bort tillsammans med dem som gör orätt.

Frid över Israel!