Het Boek

Psalmen 125

1Een bedevaartslied.

Wie in alles op de Here vertrouwt,
is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem,
die er voor altijd is.
Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen,
zo is de Here rondom zijn volk.
Niet alleen nu,
maar altijd en tot in de eeuwigheid.
Want het land van de gelovigen zal niet
onder de tirannie van de goddeloze vijand blijven zuchten.
De gelovigen zullen dan ook niet komen tot onrechtmatige daden.
Here, wilt U het goede doen
voor eerlijke, goede mensen?
Als iemand echter van de rechte weg afdwaalt,
zal hij, samen met de ongelovigen,
door de Here worden vernietigd.
Laat er vrede zijn in Israël!

New Living Translation

Psalm 125

Psalm 125

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

Those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion;
    they will not be defeated but will endure forever.
Just as the mountains surround Jerusalem,
    so the Lord surrounds his people, both now and forever.
The wicked will not rule the land of the godly,
    for then the godly might be tempted to do wrong.
O Lord, do good to those who are good,
    whose hearts are in tune with you.
But banish those who turn to crooked ways, O Lord.
    Take them away with those who do evil.

May Israel have peace!