Het Boek

Psalmen 125:1-5

1Een bedevaartslied.

Wie in alles op de Here vertrouwt,

is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem,

die er voor altijd is.

2Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen,

zo is de Here rondom zijn volk.

Niet alleen nu,

maar altijd en tot in de eeuwigheid.

3Want het land van de gelovigen zal niet

onder de tirannie van de goddeloze vijand blijven zuchten.

De gelovigen zullen dan ook niet komen tot onrechtmatige daden.

4Here, wilt U het goede doen

voor eerlijke, goede mensen?

5Als iemand echter van de rechte weg afdwaalt,

zal hij, samen met de ongelovigen,

door de Here worden vernietigd.

Laat er vrede zijn in Israël!

New International Version

Psalms 125:1-5

Psalm 125

A song of ascents.

1Those who trust in the Lord are like Mount Zion,

which cannot be shaken but endures forever.

2As the mountains surround Jerusalem,

so the Lord surrounds his people

both now and forevermore.

3The scepter of the wicked will not remain

over the land allotted to the righteous,

for then the righteous might use

their hands to do evil.

4Lord, do good to those who are good,

to those who are upright in heart.

5But those who turn to crooked ways

the Lord will banish with the evildoers.

Peace be on Israel.