Het Boek

Psalmen 125:1-5

1Een bedevaartslied.

Wie in alles op de Here vertrouwt,

is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem,

die er voor altijd is.

2Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen,

zo is de Here rondom zijn volk.

Niet alleen nu,

maar altijd en tot in de eeuwigheid.

3Want het land van de gelovigen zal niet

onder de tirannie van de goddeloze vijand blijven zuchten.

De gelovigen zullen dan ook niet komen tot onrechtmatige daden.

4Here, wilt U het goede doen

voor eerlijke, goede mensen?

5Als iemand echter van de rechte weg afdwaalt,

zal hij, samen met de ongelovigen,

door de Here worden vernietigd.

Laat er vrede zijn in Israël!

King James Version

Psalms 125:1-5

A Song of degrees.

1They that trust in the LORD shall be as mount Zion, which cannot be removed, but abideth for ever.

2As the mountains are round about Jerusalem, so the LORD is round about his people from henceforth even for ever.

3For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous; lest the righteous put forth their hands unto iniquity.125.3 the wicked: Heb. wickedness

4Do good, O LORD, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts.

5As for such as turn aside unto their crooked ways, the LORD shall lead them forth with the workers of iniquity: but peace shall be upon Israel.