Het Boek

Psalmen 124

1Een bedevaartslied van David.

Laat Israël het volgende zeggen:
was de Here niet steeds bij ons?
Was de Here niet steeds bij ons,
toen wij werden aangevallen door vreemde mensen?
Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden,
toen zij in hun woede op ons afkwamen.
Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier.
Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten.
Maar prijs de Here!
Hij liet dat niet toe.
Dankzij Hem kregen zij ons niet te pakken.
Wij ontkwamen,
zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger.
De valstrik is kapot
en wij zijn ontsnapt.
Wij vinden hulp bij de Here.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

O Livro

Salmos 124

Cântico de peregrinação. Salmo de David.

1Se o Senhor não tivesse estado ao nosso lado,
e Israel deve confessá-lo, o que teria sido de nós?
Se o Senhor não tivesse estado connosco,
o que teria sido de nós, quando os adversários nos atacaram?
Ter-nos-iam engolido vivos,
quando o seu ódio desabou sobre nós.
Teríamos ficado submersos
sob essa avalanche.
Ter-nos-íamos afogado sob esse dilúvio.

Senhor, aceita o nosso reconhecimento,
por não teres permitido que nos devorassem.
A nossa alma escapou como o pássaro que foge da armadilha;
a armadilha partiu-se e ficámos livres!
O nosso socorro está na força
do nome do Senhor que fez o céu e a Terra!