Het Boek

Psalmen 124

1Een bedevaartslied van David.

Laat Israël het volgende zeggen:
was de Here niet steeds bij ons?
Was de Here niet steeds bij ons,
toen wij werden aangevallen door vreemde mensen?
Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden,
toen zij in hun woede op ons afkwamen.
Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier.
Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten.
Maar prijs de Here!
Hij liet dat niet toe.
Dankzij Hem kregen zij ons niet te pakken.
Wij ontkwamen,
zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger.
De valstrik is kapot
en wij zijn ontsnapt.
Wij vinden hulp bij de Here.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

New Living Translation

Psalm 124

Psalm 124

A song for pilgrims ascending to Jerusalem. A psalm of David.

What if the Lord had not been on our side?
    Let all Israel repeat:
What if the Lord had not been on our side
    when people attacked us?
They would have swallowed us alive
    in their burning anger.
The waters would have engulfed us;
    a torrent would have overwhelmed us.
Yes, the raging waters of their fury
    would have overwhelmed our very lives.

Praise the Lord,
    who did not let their teeth tear us apart!
We escaped like a bird from a hunter’s trap.
    The trap is broken, and we are free!
Our help is from the Lord,
    who made heaven and earth.