Het Boek

Psalmen 124:1-8

1Een bedevaartslied van David.

Laat Israël het volgende zeggen:

‘Was de Here niet steeds bij ons?

2Was de Here niet steeds bij ons,

toen wij werden aangevallen door vreemde mensen?

3Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden,

toen zij in hun woede op ons afkwamen.

4Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier.

5Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten.’

6Maar prijs de Here!

Hij liet dat niet toe.

Dankzij Hem kregen zij ons niet te pakken.

7Wij ontkwamen,

zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger.

De valstrik is kapot

en wij zijn ontsnapt.

8Wij vinden hulp bij de Here.

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

New International Version

Psalms 124:1-8

Psalm 124

A song of ascents. Of David.

1If the Lord had not been on our side—

let Israel say—

2if the Lord had not been on our side

when people attacked us,

3they would have swallowed us alive

when their anger flared against us;

4the flood would have engulfed us,

the torrent would have swept over us,

5the raging waters

would have swept us away.

6Praise be to the Lord,

who has not let us be torn by their teeth.

7We have escaped like a bird

from the fowler’s snare;

the snare has been broken,

and we have escaped.

8Our help is in the name of the Lord,

the Maker of heaven and earth.