Het Boek

Psalmen 124:1-8

1Een bedevaartslied van David.

Laat Israël het volgende zeggen:

‘Was de Here niet steeds bij ons?

2Was de Here niet steeds bij ons,

toen wij werden aangevallen door vreemde mensen?

3Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden,

toen zij in hun woede op ons afkwamen.

4Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier.

5Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten.’

6Maar prijs de Here!

Hij liet dat niet toe.

Dankzij Hem kregen zij ons niet te pakken.

7Wij ontkwamen,

zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger.

De valstrik is kapot

en wij zijn ontsnapt.

8Wij vinden hulp bij de Here.

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

New International Reader's Version

Psalm 124:1-8

Psalm 124

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord. A psalm of David.

1Here is what Israel should say.

Suppose the Lord had not been on our side.

2Suppose the Lord had not been on our side

when our enemies attacked us.

3Suppose he had not been on our side

when their burning anger blazed out against us.

Then they would have swallowed us alive.

4They would have been like a flood that drowned us.

They would have swept over us like a rushing river.

5They would have washed us away

like a swollen stream.

6Give praise to the Lord.

He has not let our enemies chew us up.

7We have escaped like a bird

from a hunter’s trap.

The trap has been broken,

and we have escaped.

8Our help comes from the Lord.

He is the Maker of heaven and earth.