Het Boek

Psalmen 124

1Een bedevaartslied van David.

Laat Israël het volgende zeggen:
was de Here niet steeds bij ons?
Was de Here niet steeds bij ons,
toen wij werden aangevallen door vreemde mensen?
Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden,
toen zij in hun woede op ons afkwamen.
Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier.
Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten.
Maar prijs de Here!
Hij liet dat niet toe.
Dankzij Hem kregen zij ons niet te pakken.
Wij ontkwamen,
zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger.
De valstrik is kapot
en wij zijn ontsnapt.
Wij vinden hulp bij de Here.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

The Message

Psalm 124

A Pilgrim Song of David

11-5 If God hadn’t been for us
    —all together now, Israel, sing out!—
If God hadn’t been for us
    when everyone went against us,
We would have been swallowed alive
    by their violent anger,
Swept away by the flood of rage,
    drowned in the torrent;
We would have lost our lives
    in the wild, raging water.

Oh, blessed be God!
    He didn’t go off and leave us.
He didn’t abandon us defenseless,
    helpless as a rabbit in a pack of snarling dogs.

We’ve flown free from their fangs,
    free of their traps, free as a bird.
Their grip is broken;
    we’re free as a bird in flight.

God’s strong name is our help,
    the same God who made heaven and earth.