Het Boek

Psalmen 123:1-4

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,

die in de hemel woont.

2Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester

en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,

richten wij onze ogen op de Here, onze God,

en verwachten van Hem genade.

3Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.

Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.

4Wij werden overladen met spot van ongelovigen

en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.

Meer kunnen wij niet verdragen.

O Livro

Salmos 123:1-4

Salmo 123

Cântico de peregrinação.

1Levanto os meus olhos para ti, ó Deus,

que habitas lá nos céus.

2Como se está atento às ordens de um superior,

e como os criados atentam para as indicações dos patrões,

assim também nós esperamos por um sinal da tua parte,

esperando a tua compaixão, Senhor, nosso Deus.

3Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós,

pois estamos já sobejamente fartos de desprezo!

4Estamos, na verdade, saturados de tanta zombaria

da parte daqueles que vivem na fartura,

dos que se enchem de arrogância.