Het Boek

Psalmen 123:1-4

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,

die in de hemel woont.

2Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester

en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,

richten wij onze ogen op de Here, onze God,

en verwachten van Hem genade.

3Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.

Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.

4Wij werden overladen met spot van ongelovigen

en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.

Meer kunnen wij niet verdragen.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 123:1-4

Psalm 123

Gud ger nåd

1En vallfartssång.

Jag lyfter min blick upp till dig,

till dig som bor i himlen.

2Som en tjänare ser på sin herres hand,

som en tjänarinna sin husfrus hand,

så ser vi upp till Herren, vår Gud,

tills han visar oss nåd.

3Visa oss nåd, Herre, visa oss nåd!

Vi har fått utstå så mycket förakt.

4Vi har fått utstå mycket hån från de självsäkra

och förakt från de högmodiga.