Het Boek

Psalmen 123:1-4

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,

die in de hemel woont.

2Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester

en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,

richten wij onze ogen op de Here, onze God,

en verwachten van Hem genade.

3Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.

Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.

4Wij werden overladen met spot van ongelovigen

en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.

Meer kunnen wij niet verdragen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 123:1-4

Psalmul 123

O cântare de pelerinaj

1Către Tine îmi ridic ochii,

Cel Ce șade1 Sau: locuiește. în ceruri.

2Cum se îndreaptă ochii robilor spre mâna stăpânilor lor,

și ochii roabei – spre mâna stăpânei ei,

tot așa și ochii noștri se îndreaptă spre Domnul, Dumnezeul nostru,

până Își va arăta bunăvoința față de noi.

3Arată‑Ți bunăvoința față de noi, Doamne,

arată‑Ți bunăvoința față de noi,

căci suntem atât de sătui de dispreț!

4Sufletul nostru s‑a săturat

de batjocura celor îngâmfați

și de disprețul celor mândri.