Het Boek

Psalmen 123:1-4

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,

die in de hemel woont.

2Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester

en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,

richten wij onze ogen op de Here, onze God,

en verwachten van Hem genade.

3Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.

Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.

4Wij werden overladen met spot van ongelovigen

en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.

Meer kunnen wij niet verdragen.

New Russian Translation

Псалтирь 123:1-8

Псалом 123

1Песнь восхождения Давида.

Если бы Господь был не на нашей стороне, –

да скажет Израиль, –

2если бы Господь был не на нашей стороне,

когда напали на нас люди,

3то они поглотили бы нас живьем,

когда их гнев разгорелся на нас.

4Тогда потопили бы нас воды,

поток пронесся бы над нами;

5бурные воды прошли бы над душой нашей.

6Благословен Господь,

Который не отдал нас добычей в их зубы.

7Наша душа избавилась, как птица из сети ловца:

сеть порвана, и мы избавились.

8Помощь наша – в имени Господа123:8 В имени Господа раскрывается Его природа и характер. Другими словами, имя Господа – Сам Господь.,

сотворившего небо и землю.