Het Boek

Psalmen 123

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,
die in de hemel woont.
Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester
en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,
richten wij onze ogen op de Here, onze God,
en verwachten van Hem genade.
Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.
Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.
Wij werden overladen met spot van ongelovigen
en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.
Meer kunnen wij niet verdragen.

New Living Translation

Psalm 123

Psalm 123

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

I lift my eyes to you,
    O God, enthroned in heaven.
We keep looking to the Lord our God for his mercy,
    just as servants keep their eyes on their master,
    as a slave girl watches her mistress for the slightest signal.
Have mercy on us, Lord, have mercy,
    for we have had our fill of contempt.
We have had more than our fill of the scoffing of the proud
    and the contempt of the arrogant.