Het Boek

Psalmen 123

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,
die in de hemel woont.
Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester
en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,
richten wij onze ogen op de Here, onze God,
en verwachten van Hem genade.
Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.
Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.
Wij werden overladen met spot van ongelovigen
en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.
Meer kunnen wij niet verdragen.

New International Version

Psalm 123

Psalm 123

A song of ascents.

I lift up my eyes to you,
    to you who sit enthroned in heaven.
As the eyes of slaves look to the hand of their master,
    as the eyes of a female slave look to the hand of her mistress,
so our eyes look to the Lord our God,
    till he shows us his mercy.

Have mercy on us, Lord, have mercy on us,
    for we have endured no end of contempt.
We have endured no end
    of ridicule from the arrogant,
    of contempt from the proud.