Het Boek

Psalmen 123:1-4

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,

die in de hemel woont.

2Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester

en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,

richten wij onze ogen op de Here, onze God,

en verwachten van Hem genade.

3Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.

Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.

4Wij werden overladen met spot van ongelovigen

en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.

Meer kunnen wij niet verdragen.

New International Version

Psalms 123:1-4

Psalm 123

A song of ascents.

1I lift up my eyes to you,

to you who sit enthroned in heaven.

2As the eyes of slaves look to the hand of their master,

as the eyes of a female slave look to the hand of her mistress,

so our eyes look to the Lord our God,

till he shows us his mercy.

3Have mercy on us, Lord, have mercy on us,

for we have endured no end of contempt.

4We have endured no end

of ridicule from the arrogant,

of contempt from the proud.