Het Boek

Psalmen 123

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,
die in de hemel woont.
Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester
en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,
richten wij onze ogen op de Here, onze God,
en verwachten van Hem genade.
Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.
Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.
Wij werden overladen met spot van ongelovigen
en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.
Meer kunnen wij niet verdragen.

The Message

Psalm 123

A Pilgrim Song

11-4 I look to you, heaven-dwelling God,
    look up to you for help.
Like servants, alert to their master’s commands,
    like a maiden attending her lady,
We’re watching and waiting, holding our breath,
    awaiting your word of mercy.
Mercy, God, mercy!
    We’ve been kicked around long enough,
Kicked in the teeth by complacent rich men,
    kicked when we’re down by arrogant brutes.