Het Boek

Psalmen 123:1-4

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,

die in de hemel woont.

2Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester

en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,

richten wij onze ogen op de Here, onze God,

en verwachten van Hem genade.

3Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.

Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.

4Wij werden overladen met spot van ongelovigen

en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.

Meer kunnen wij niet verdragen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Забур 123:1-8

Песнь 123

Песнь восхождения, Довуда.

1Если бы Вечный не был на нашей стороне, –

да скажет Исроил, –

2если бы Вечный не был на нашей стороне,

когда напали на нас враги,

3то они поглотили бы нас живьём,

когда их гнев разгорелся на нас.

4Тогда потопили бы нас воды,

поток пронёсся бы над нами;

5бурные воды

затопили бы нас.

6Хвала Вечному,

Который не отдал нас добычей в их зубы!

7Мы улетели, как птица из сети ловца:

сеть порвана, и мы избавились.

8Помощь наша – в имени Вечного123:8 В имени Вечного раскрывается Его природа и характер. Другими словами, имя Вечного – Сам Вечный.,

сотворившего небо и землю.