Het Boek

Psalmen 122:1-9

1Een bedevaartslied van David.

Wat was ik blij toen men mij voorstelde

samen naar het huis van de Here te gaan.

2Jeruzalem, wij staan in uw poorten.

3Jeruzalem is een goedgebouwde stad,

4waar de stammen van het volk naartoe gaan.

Alle stammen die bij de Here horen.

Het is een voorschrift voor het volk de Here te prijzen.

5Want in Jeruzalem wordt rechtgesproken

en het huis van David is er gevestigd.

6Bid voor de vrede van Jeruzalem,

dat ieder die van de stad houdt,

rust mag ervaren.

7Laat er vrede heersen binnen de muren

en rust in elke stadswijk.

8Ter wille van mijn broers

en vrienden zeg ik tot de stad:

‘Laat er vrede in u zijn.’

9En ter wille van het huis van onze Here God

zal ik het goede zoeken

voor de stad Jeruzalem.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 122:1-9

Psalm 122

Bön om fred för Jerusalem

1En vallfartssång. Av David.

Jag blev glad när man sa till mig:

”Kom, så går vi till Herrens hus.”

2Nu står vi i dina portar, Jerusalem,

3Jerusalem, du väluppförda stad,

där husen står tätt intill varandra.122:3 Grundtextens innebörd är osäker.

4Dit går stammarna upp,

Herrens stammar

– det är en förordning åt Israel – 

för att prisa Herren.

5För där står domstolar,

troner för Davids kungahus.

6Be om fred för Jerusalem!

Låt det gå väl för alla som älskar dig.

7Låt friden härska innanför dina murar

och tryggheten i dina palats.

8För mina bröders och vänners skull

ber jag om fred för dig.

9För Herrens, vår Guds, hus skull

vill jag söka ditt bästa.