Het Boek

Psalmen 122

1Een bedevaartslied van David.

Wat was ik blij toen men mij voorstelde
samen naar het huis van de Here te gaan.
Jeruzalem, wij staan in uw poorten.
Jeruzalem is een goed gebouwde stad,
waar de stammen van het volk naar toe gaan.
Alle stammen die bij de Here horen.
Het is een voorschrift voor het volk de Here te prijzen.
Want in Jeruzalem wordt rechtgesproken
en het huis van David is er gevestigd.
Bid voor de vrede van Jeruzalem,
dat ieder die van de stad houdt,
rust mag ervaren.
Laat er vrede heersen binnen de muren
en rust in elke stadswijk.
Ter wille van mijn broers
en vrienden zeg ik tot de stad:
‘laat er vrede in u zijn.’
En ter wille van het huis van onze Here God
zal ik het goede zoeken
voor de stad Jeruzalem.

New Living Translation

Psalm 122

Psalm 122

A song for pilgrims ascending to Jerusalem. A psalm of David.

I was glad when they said to me,
    “Let us go to the house of the Lord.”
And now here we are,
    standing inside your gates, O Jerusalem.
Jerusalem is a well-built city;
    its seamless walls cannot be breached.
All the tribes of Israel—the Lord’s people—
    make their pilgrimage here.
They come to give thanks to the name of the Lord,
    as the law requires of Israel.
Here stand the thrones where judgment is given,
    the thrones of the dynasty of David.

Pray for peace in Jerusalem.
    May all who love this city prosper.
O Jerusalem, may there be peace within your walls
    and prosperity in your palaces.
For the sake of my family and friends, I will say,
    “May you have peace.”
For the sake of the house of the Lord our God,
    I will seek what is best for you, O Jerusalem.