Het Boek

Psalmen 122

1Een bedevaartslied van David.

Wat was ik blij toen men mij voorstelde
samen naar het huis van de Here te gaan.
Jeruzalem, wij staan in uw poorten.
Jeruzalem is een goed gebouwde stad,
waar de stammen van het volk naar toe gaan.
Alle stammen die bij de Here horen.
Het is een voorschrift voor het volk de Here te prijzen.
Want in Jeruzalem wordt rechtgesproken
en het huis van David is er gevestigd.
Bid voor de vrede van Jeruzalem,
dat ieder die van de stad houdt,
rust mag ervaren.
Laat er vrede heersen binnen de muren
en rust in elke stadswijk.
Ter wille van mijn broers
en vrienden zeg ik tot de stad:
‘laat er vrede in u zijn.’
En ter wille van het huis van onze Here God
zal ik het goede zoeken
voor de stad Jeruzalem.

The Message

Psalm 122

A Pilgrim Song of David

11-2 When they said, “Let’s go to the house of God,
    my heart leaped for joy.
And now we’re here, O Jerusalem,
    inside Jerusalem’s walls!

3-5 Jerusalem, well-built city,
    built as a place for worship!
The city to which the tribes ascend,
    all God’s tribes go up to worship,
To give thanks to the name of God
    this is what it means to be Israel.
Thrones for righteous judgment
    are set there, famous David-thrones.

6-9 Pray for Jerusalem’s peace!
    Prosperity to all you Jerusalem-lovers!
Friendly insiders, get along!
    Hostile outsiders, keep your distance!
For the sake of my family and friends,
    I say it again: live in peace!
For the sake of the house of our God, God,
    I’ll do my very best for you.