Het Boek

Psalmen 121:1-8

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar de bergen.

Waarvandaan kan ik hulp verwachten?

2De Here helpt mij.

Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt?

3Hij zal voorkomen dat u valt,

want Hij is uw beschermer en slaapt nooit.

4Werkelijk, de beschermer van het volk Israël

slaapt nooit!

5De Here is uw beschermer.

Zoals uw schaduw u nooit verlaat,

blijft ook Hij altijd bij u.

6Overdag zal de zon u geen kwaad doen,

ʼs nachts de maan niet.

Altijd is Hij bij u.

7De Here beschermt u tegen elk kwaad,

Hij beschermt uw leven.

8De Here beschermt u, waar u ook gaat.

Niet alleen vandaag, maar altijd,

tot in eeuwigheid.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 121:1-8

Salmo 121121 Salmo 121 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit habang paakyat.

Ang Panginoon ang Aking Tagapag-ingat

1Tumitingin ako sa mga bundok;

saan kaya nanggagaling ang aking saklolo?

2Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon,

na gumawa ng langit at ng lupa.

3Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal.

Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog.

4Pakinggan mo ito!

Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog.

5Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo;

siyaʼy kasama mo upang ikaw ay patnubayan.

6Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi.121:6 Noon, alam na ng mga sinaunang tao na nagdudulot ng kapinsalaan ang matinding sikat ng araw, at naniniwalang ang liwanag ng buwan ay may dalang sakit.

7Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan;

pati ang buhay moʼy kanyang iingatan.

8Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man,

ngayon at magpakailanman.