Het Boek

Psalmen 121:1-8

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar de bergen.

Waarvandaan kan ik hulp verwachten?

2De Here helpt mij.

Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt?

3Hij zal voorkomen dat u valt,

want Hij is uw beschermer en slaapt nooit.

4Werkelijk, de beschermer van het volk Israël

slaapt nooit!

5De Here is uw beschermer.

Zoals uw schaduw u nooit verlaat,

blijft ook Hij altijd bij u.

6Overdag zal de zon u geen kwaad doen,

ʼs nachts de maan niet.

Altijd is Hij bij u.

7De Here beschermt u tegen elk kwaad,

Hij beschermt uw leven.

8De Here beschermt u, waar u ook gaat.

Niet alleen vandaag, maar altijd,

tot in eeuwigheid.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 121:1-8

Psalmul 121

O cântare de pelerinaj

1Îmi voi ridica ochii spre munți:

de unde‑mi va veni ajutorul?

2Ajutorul meu vine de la Domnul,

Care a făcut cerurile și pământul.

3El nu va îngădui să ți se clatine piciorul,

Păzitorul tău nu va dormita.

4Iată că nu dormitează, nici nu doarme,

Păzitorul lui Israel.

5Domnul este Păzitorul tău,

Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

6Soarele nu te va bate în timpul zilei,

nici luna – în timpul nopții.

7Domnul te va păzi de tot ce este rău;

El îți va păzi sufletul.

8Domnul te va păzi la plecare și la venire,

de acum și până în veac!