Het Boek

Psalmen 12:1-9

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van ‘De Achtste.’

2Here, help ons!

Gelovigen

zijn er niet meer te vinden.

Het begrip trouw

zegt de mensen niets meer.

3Men is oneerlijk tegen elkaar,

spreekt met dubbele tong

en bedriegt de ander.

4Vernietig dat soort mensen maar, Here,

ieder die zo handelt,

5al die mensen die zeggen:

‘Ik praat me overal uit,

laat mij het maar zeggen—

wie doet me wat?’

6De Here zegt:

‘Ter wille van de onderdrukten

en het hulpgeroep van de armen

ga Ik nu optreden.

Ieder die naar Mij uitziet,

zal Ik in veiligheid brengen.’

7Het woord van de Here

is betrouwbaar,

zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver.

8Ik weet, Here,

dat U uw woord altijd nakomt

en dat U ons zult beschermen

tegen deze onbetrouwbare mensen.

9De ongelovigen

schijnen de overhand te hebben

en het lijkt wel

of alle mensen God ongehoorzaam zijn.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 12:1-8

Zaburi 12

Kuomba Msaada

Kwa mwimbishaji. Mtindo wa sheminithi. Zaburi ya Daudi.

112:1 Isa 57:1; Mik 7:12Bwana tusaidie, kwa kuwa wacha Mungu wametoweka;

waaminifu wametoweka miongoni mwa wanadamu.

212:2 Za 5:6; 34:13; 141:3; 5:9; Mt 6:19; 12:17; 13:3; Isa 32:7; Rum 16:18Kila mmoja humwambia jirani yake uongo;

midomo yao ya hila huzungumza kwa udanganyifu.

312:3 Mit 26:28; 28:23; Za 73:9; Ufu 13:5; Dan 7:8; Yak 3:5Bwana na akatilie mbali midomo yote ya hila

na kila ulimi uliojaa majivuno,

412:4 Mt 18:21; Yak 3:6ule unaosema, “Kwa ndimi zetu tutashinda;

midomo ni mali yetu, bwana wetu ni nani?”

512:5 Kut 3:7, 8; Mhu 4:1, 5, 8; Isa 3:15; 5:7; 30:12; 59:13; Mdo 7:34; Za 44:24; 62:10; 72:14; 73:8; 6:6; 3:7; 34:6; 35:10“Kwa sababu ya uonevu wa wanyonge

na kulia kwa uchungu kwa wahitaji,

nitainuka sasa,” asema Bwana.

“Nitawalinda kutokana na wale

wenye nia mbaya juu yao.”

612:6 2Sam 22:31; Isa 48:10; Za 18:30; 119:140; Ay 23:10; 28:1; Zek 13:9Maneno ya Bwana ni safi,

kama fedha iliyosafishwa katika tanuru,

iliyosafishwa mara saba.

712:7 Za 16:1; 27:5; 37:28; Yn 17:12Ee Bwana, utatuweka salama

na kutulinda na kizazi hiki milele.

812:8 Za 55:10-11Watu waovu huenda wakiringa kila mahali

wakati ambapo yule aliye mbaya sana

ndiye anayeheshimiwa miongoni mwa watu.