Het Boek

Psalmen 12

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van ‘De Achtste.’

Here, help ons!
Gelovigen
zijn er niet meer te vinden.
Het begrip trouw
zegt de mensen niets meer.
Men is oneerlijk tegen elkaar,
spreekt met dubbele tong
en bedriegt de ander.
Vernietig dat soort mensen maar, Here,
ieder die zo handelt,
al die mensen die zeggen:
‘Ik praat me overal uit,
laat mij het maar zeggen—
wie doet me wat?’
De Here zegt:
‘Ter wille van de onderdrukten
en het hulpgeroep van de armen
ga Ik nu optreden.
Ieder die naar Mij uitziet,
zal Ik in veiligheid brengen.’
Het woord van de Here
is betrouwbaar,
zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver.
Ik weet, Here,
dat U uw woord altijd nakomt
en dat U ons zult beschermen
tegen deze onbetrouwbare mensen.
De ongelovigen
schijnen de overhand te hebben
en het lijkt wel
of alle mensen God ongehoorzaam zijn.

The Message

Psalm 12

A David Psalm

11-2 Quick, God, I need your helping hand!
The last decent person just went down,
All the friends I depended on gone.
Everyone talks in lie language;
Lies slide off their oily lips.
They doubletalk with forked tongues.

3-4 Slice their lips off their faces! Pull
The braggart tongues from their mouths!
I’m tired of hearing, “We can talk anyone into anything!
Our lips manage the world.”

Into the hovels of the poor,
Into the dark streets where the homeless groan, God speaks:
“I’ve had enough; I’m on my way
To heal the ache in the heart of the wretched.”

6-8 God’s words are pure words,
Pure silver words refined seven times
In the fires of his word-kiln,
Pure on earth as well as in heaven.
God, keep us safe from their lies,
From the wicked who stalk us with lies,
From the wicked who collect honors
For their wonderful lies.