Het Boek

Psalmen 118:1-29

1Prijs de Here, want Hij is een goede God.

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

2Laat eerst het volk van Israël zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

3Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

4En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here, zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

5Toen ik het heel erg moeilijk had,

heb ik de Here aangeroepen.

Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd.

Ik kon het allemaal weer aan.

6De Here is dicht bij mij,

ik ben nergens meer bang voor.

Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?

7De Here is dicht bij mij en mijn vrienden,

daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.

8Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men op mensen vertrouwt.

9Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men het verwacht van machthebbers.

10Toen ik van alle kanten werd ingesloten,

heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Here.

11Toen zij mij omringden,

heb ik ze in de naam van de Here neergeslagen.

12Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,

maar ik heb ze uitgerookt,

ik heb hen neergeslagen in de naam van de Here.

13U hebt mij flink te pakken gehad,

ik was zelfs gevallen.

Maar de Here hielp mij.

14De Here is mijn kracht

en ik zing een loflied voor Hem.

Hij heeft mij bevrijd.

15Luister!

Vanuit de huizen van de gelovigen

klinken overwinningsliederen en lofzangen.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

16De rechterhand van de Here

helpt mensen overeind.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

17Ik kom niet om in de strijd,

maar zal overleven

en iedereen vertellen wat de Here heeft gedaan.

18De Here heeft mij pijnlijk gestraft,

maar Hij heeft mij in leven gelaten.

19Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is,

dan zal ik daar naar binnen gaan.

Ik wil de Here prijzen.

20De rechtvaardigheid is waar de Here woont,

de gelovigen mogen bij Hem komen.

21Ik prijs U, want U hebt mij gehoord

en geantwoord. U hebt mij gered.

22De steen die door de bouwers was afgekeurd,

is juist de hoeksteen geworden.

23Zo heeft de Here het gewild

en wij zien dat als een groot wonder.

24Deze dag heeft de Here gemaakt,

het is goed dat wij deze dag jubelen

en grote blijdschap ervaren.

25Here, geef ons bevrijding!

Here, geef ons welvaart.

26Gezegend is hij

die komt in de naam van de Here.

Wij zegenen u vanuit het huis van de Here.

27De Here is onze God.

Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.

Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.

Bind ze eraan vast.

28U bent mijn God,

ik zal U prijzen.

Mijn God, U bent de Allerhoogste!

29Prijs de Here,

Hij is een goede God!

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 118:1-29

สดุดี 118

1จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์

2ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า

“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”

3ให้พงศ์พันธุ์ของอาโรนกล่าวเถิดว่า

“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”

4ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวเถิดว่า

“ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์”

5ในยามทุกข์ยากข้าพเจ้าร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ทรงตอบโดยปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็นไท

6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว

มนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้เล่า?

7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะมองดูศัตรูอย่างผู้ชนะ

8การลี้ภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ก็ดีกว่าการวางใจในมนุษย์

9การลี้ภัยในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ก็ดีกว่าการวางใจในเจ้านาย

10ประชาชาติทั้งปวงรุมล้อมข้าพเจ้า

แต่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น

11พวกเขาล้อมข้าพเจ้าไว้ทุกด้าน

แต่ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น

12พวกเขารายล้อมข้าพเจ้าเหมือนฝูงผึ้ง

แต่เขามอดดับลงอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้หนาม

ในพระนามของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะทำลายพวกเขาให้สิ้น

13ข้าพเจ้าถูกรุมกระหน่ำจะล้มลงอยู่แล้ว

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า

14องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า

15เสียงโห่ร้องยินดีและเสียงไชโย

ดังก้องในเต็นท์ของคนชอบธรรม

ว่า “พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!

16พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้นสูง

พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่!”

17ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่มีชีวิตอยู่

และจะประกาศพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

18องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนข้าพเจ้าอย่างหนัก

แต่ไม่ได้ทรงมอบข้าพเจ้าให้แก่ความตาย

19จงเปิดประตูแห่งความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะเข้าไปและถวายคำขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า

20นี่คือประตูขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ชอบธรรมจะเข้าไปทางประตูนี้

21ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์

พระองค์ทรงมาเป็นความรอดของข้าพระองค์

22ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทิ้งแล้ว

บัดนี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก

23องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำการนี้

เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในสายตาของเรา

24นี่คือวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง

ให้เราชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์

25ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดประทาน ความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

26สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามของพระยาห์เวห์

ข้าพระองค์ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์118:26 ในภาษาฮีบรูคำนี้เป็นพหูพจน์ จากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

27พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า

พระองค์ทรงให้ความสว่างของพระองค์ส่องเหนือเรา

ให้เราถือกิ่งไม้ร่วมขบวนเฉลิมฉลอง

ไปถึง118:27 หรือมัดเครื่องบูชาเฉลิมฉลองด้วยเชือก / และนำไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชา

28พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระองค์

29จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดี

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์