Het Boek

Psalmen 118:1-29

1Prijs de Here, want Hij is een goede God.

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

2Laat eerst het volk van Israël zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

3Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

4En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here, zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

5Toen ik het heel erg moeilijk had,

heb ik de Here aangeroepen.

Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd.

Ik kon het allemaal weer aan.

6De Here is dicht bij mij,

ik ben nergens meer bang voor.

Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?

7De Here is dicht bij mij en mijn vrienden,

daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.

8Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men op mensen vertrouwt.

9Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men het verwacht van machthebbers.

10Toen ik van alle kanten werd ingesloten,

heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Here.

11Toen zij mij omringden,

heb ik ze in de naam van de Here neergeslagen.

12Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,

maar ik heb ze uitgerookt,

ik heb hen neergeslagen in de naam van de Here.

13U hebt mij flink te pakken gehad,

ik was zelfs gevallen.

Maar de Here hielp mij.

14De Here is mijn kracht

en ik zing een loflied voor Hem.

Hij heeft mij bevrijd.

15Luister!

Vanuit de huizen van de gelovigen

klinken overwinningsliederen en lofzangen.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

16De rechterhand van de Here

helpt mensen overeind.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

17Ik kom niet om in de strijd,

maar zal overleven

en iedereen vertellen wat de Here heeft gedaan.

18De Here heeft mij pijnlijk gestraft,

maar Hij heeft mij in leven gelaten.

19Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is,

dan zal ik daar naar binnen gaan.

Ik wil de Here prijzen.

20De rechtvaardigheid is waar de Here woont,

de gelovigen mogen bij Hem komen.

21Ik prijs U, want U hebt mij gehoord

en geantwoord. U hebt mij gered.

22De steen die door de bouwers was afgekeurd,

is juist de hoeksteen geworden.

23Zo heeft de Here het gewild

en wij zien dat als een groot wonder.

24Deze dag heeft de Here gemaakt,

het is goed dat wij deze dag jubelen

en grote blijdschap ervaren.

25Here, geef ons bevrijding!

Here, geef ons welvaart.

26Gezegend is hij

die komt in de naam van de Here.

Wij zegenen u vanuit het huis van de Here.

27De Here is onze God.

Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.

Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.

Bind ze eraan vast.

28U bent mijn God,

ik zal U prijzen.

Mijn God, U bent de Allerhoogste!

29Prijs de Here,

Hij is een goede God!

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 118:1-29

Psalmul 118

1Mulțumiți Domnului, căci este bun,

căci în veac ține îndurarea Lui!

2Israel să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!“

3Casa lui Aaron să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!“

4Cei ce se tem de Domnul să zică:

„Căci în veac ține îndurarea Lui!“

5În mijlocul necazului L‑am chemat pe Domnul5 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența mai multor sintagme ebraice. Vezi și v. 14, 17-19.,

și Domnul mi‑a răspuns și m‑a scos la loc larg.

6Domnul este de partea mea. Nu mă voi teme!

Ce‑mi va face omul?!

7Domnul este de partea mea. El este ajutorul meu.

De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

8Mai bine să te adăpostești în Domnul,

decât să te încrezi în om.

9Mai bine să te adăpostești în Domnul,

decât să te încrezi în cei nobili.

10Toate neamurile mă înconjurau,

dar le‑am îndepărtat în Numele Domnului.

11Mă încercuiau, da, mă împresurau,

dar le‑am îndepărtat în Numele Domnului.

12Mă împresurau ca niște albine,

dar au fost stinse ca un foc de paie:

le‑am îndepărtat în Numele Domnului.

13Eram împins cu putere, ca să cad,

dar Domnul m‑a ajutat.

14Domnul este tăria și cântarea mea;

El a devenit izbăvirea mea.

15Strigăt de bucurie și de izbăvire

se află în corturile celor drepți.

Dreapta Domnului aduce victoria.

16Dreapta Domnului este înălțată;

dreapta Domnului aduce victoria.

17Nu voi muri, ci voi trăi

și voi povesti lucrările Domnului.

18Domnul m‑a disciplinat aspru,

dar nu m‑a dat morții.

19Deschideți‑mi porțile dreptății,

ca să intru să‑I mulțumesc Domnului!

20Aceasta este poarta Domnului;

cei drepți intră pe ea.

21Îți voi mulțumi, căci mi‑ai răspuns

și mi‑ai dat izbăvire.

22Piatra pe care au respins‑o zidarii,

a devenit Piatra din capul unghiului.

23Domnul a făcut acest lucru;

el este minunat în ochii noștri.

24Aceasta este ziua pe care a făcut‑o Domnul.

Să ne bucurăm și să ne veselim în ea!

25Oh, Doamne, Te rugăm, izbăvește!

Oh, Doamne, Te rugăm, dă victorie!

26Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului!

Vă binecuvântăm din Casa Domnului.

27Domnul este Dumnezeu

și El ne luminează.

Legați cu funii jertfa de sărbătoare

și aduceți‑o până la coarnele altarului!27 Sau: Alăturați‑vă sărbătorii cu ramuri / și veniți până la coarnele altarului!

28Tu ești Dumnezeul meu și Îți voi mulțumi!

Tu ești Dumnezeul meu și Te voi înălța!

29Mulțumiți Domnului, căci este bun,

căci în veac ține îndurarea Lui!