Het Boek

Psalmen 118

1Prijs de Here, want Hij is een goede God.
Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat eerst het volk van Israël zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here, zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
Toen ik het heel erg moeilijk had,
heb ik de Here aangeroepen.
Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd.
Ik kon het allemaal weer aan.
De Here is dicht bij mij,
ik ben nergens meer bang voor.
Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?
De Here is dicht bij mij en mijn vrienden,
daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.
Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,
dat biedt meer zekerheid
dan wanneer men op mensen vertrouwt.
Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,
dat biedt meer zekerheid
dan wanneer men het verwacht van machthebbers.
10 Toen ik van alle kanten werd ingesloten,
heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Here.
11 Toen zij mij omringden,
heb ik ze in de naam van de Here neergeslagen.
12 Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,
maar ik heb ze uitgerookt,
ik heb hen neergeslagen in de naam van de Here.
13 U hebt mij flink te pakken gehad,
ik was zelfs gevallen.
Maar de Here hielp mij.
14 De Here is mijn kracht
en ik zing een loflied voor Hem.
Hij heeft mij bevrijd.
15 Luister!
Vanuit de huizen van de gelovigen
klinken overwinningsliederen en lofzangen.
De rechterhand van de Here
is sterk en doet grote dingen.
16 De rechterhand van de Here
helpt mensen overeind.
De rechterhand van de Here
is sterk en doet grote dingen.
17 Ik kom niet om in de strijd,
maar zal overleven
en iedereen vertellen wat de Here heeft gedaan.
18 De Here heeft mij pijnlijk gestraft,
maar Hij heeft mij in leven gelaten.
19 Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is,
dan zal ik daar naar binnen gaan.
Ik wil de Here prijzen.
20 De rechtvaardigheid is waar de Here woont,
de gelovigen mogen bij Hem komen.
21 Ik prijs U, want U hebt mij gehoord
en geantwoord. U hebt mij gered.
22 De steen die door de bouwers was afgekeurd,
is juist de hoeksteen geworden.
23 Zo heeft de Here het gewild
en wij zien dat als een groot wonder.
24 Deze dag heeft de Here gemaakt,
het is goed dat wij deze dag jubelen
en grote blijdschap ervaren.
25 Here, geef ons bevrijding!
Here, geef ons welvaart.
26 Gezegend is hij
die komt in de naam van de Here.
Wij zegenen u vanuit het huis van de Here.
27 De Here is onze God.
Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.
Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.
Bind ze eraan vast.
28 U bent mijn God,
ik zal U prijzen.
Mijn God, U bent de Allerhoogste!
29 Prijs de Here,
Hij is een goede God!
Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

New Living Translation

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.

Let all Israel repeat:
    “His faithful love endures forever.”
Let Aaron’s descendants, the priests, repeat:
    “His faithful love endures forever.”
Let all who fear the Lord repeat:
    “His faithful love endures forever.”

In my distress I prayed to the Lord,
    and the Lord answered me and set me free.
The Lord is for me, so I will have no fear.
    What can mere people do to me?
Yes, the Lord is for me; he will help me.
    I will look in triumph at those who hate me.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in people.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in princes.

10 Though hostile nations surrounded me,
    I destroyed them all with the authority of the Lord.
11 Yes, they surrounded and attacked me,
    but I destroyed them all with the authority of the Lord.
12 They swarmed around me like bees;
    they blazed against me like a crackling fire.
    But I destroyed them all with the authority of the Lord.
13 My enemies did their best to kill me,
    but the Lord rescued me.
14 The Lord is my strength and my song;
    he has given me victory.
15 Songs of joy and victory are sung in the camp of the godly.
    The strong right arm of the Lord has done glorious things!
16 The strong right arm of the Lord is raised in triumph.
    The strong right arm of the Lord has done glorious things!
17 I will not die; instead, I will live
    to tell what the Lord has done.
18 The Lord has punished me severely,
    but he did not let me die.

19 Open for me the gates where the righteous enter,
    and I will go in and thank the Lord.
20 These gates lead to the presence of the Lord,
    and the godly enter there.
21 I thank you for answering my prayer
    and giving me victory!

22 The stone that the builders rejected
    has now become the cornerstone.
23 This is the Lord’s doing,
    and it is wonderful to see.
24 This is the day the Lord has made.
    We will rejoice and be glad in it.
25 Please, Lord, please save us.
    Please, Lord, please give us success.
26 Bless the one who comes in the name of the Lord.
    We bless you from the house of the Lord.
27 The Lord is God, shining upon us.
    Take the sacrifice and bind it with cords on the altar.
28 You are my God, and I will praise you!
    You are my God, and I will exalt you!

29 Give thanks to the Lord, for he is good!
    His faithful love endures forever.