Het Boek

Psalmen 118:1-29

1Prijs de Here, want Hij is een goede God.

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

2Laat eerst het volk van Israël zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

3Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

4En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here, zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

5Toen ik het heel erg moeilijk had,

heb ik de Here aangeroepen.

Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd.

Ik kon het allemaal weer aan.

6De Here is dicht bij mij,

ik ben nergens meer bang voor.

Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?

7De Here is dicht bij mij en mijn vrienden,

daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.

8Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men op mensen vertrouwt.

9Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men het verwacht van machthebbers.

10Toen ik van alle kanten werd ingesloten,

heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Here.

11Toen zij mij omringden,

heb ik ze in de naam van de Here neergeslagen.

12Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,

maar ik heb ze uitgerookt,

ik heb hen neergeslagen in de naam van de Here.

13U hebt mij flink te pakken gehad,

ik was zelfs gevallen.

Maar de Here hielp mij.

14De Here is mijn kracht

en ik zing een loflied voor Hem.

Hij heeft mij bevrijd.

15Luister!

Vanuit de huizen van de gelovigen

klinken overwinningsliederen en lofzangen.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

16De rechterhand van de Here

helpt mensen overeind.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

17Ik kom niet om in de strijd,

maar zal overleven

en iedereen vertellen wat de Here heeft gedaan.

18De Here heeft mij pijnlijk gestraft,

maar Hij heeft mij in leven gelaten.

19Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is,

dan zal ik daar naar binnen gaan.

Ik wil de Here prijzen.

20De rechtvaardigheid is waar de Here woont,

de gelovigen mogen bij Hem komen.

21Ik prijs U, want U hebt mij gehoord

en geantwoord. U hebt mij gered.

22De steen die door de bouwers was afgekeurd,

is juist de hoeksteen geworden.

23Zo heeft de Here het gewild

en wij zien dat als een groot wonder.

24Deze dag heeft de Here gemaakt,

het is goed dat wij deze dag jubelen

en grote blijdschap ervaren.

25Here, geef ons bevrijding!

Here, geef ons welvaart.

26Gezegend is hij

die komt in de naam van de Here.

Wij zegenen u vanuit het huis van de Here.

27De Here is onze God.

Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.

Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.

Bind ze eraan vast.

28U bent mijn God,

ik zal U prijzen.

Mijn God, U bent de Allerhoogste!

29Prijs de Here,

Hij is een goede God!

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

New International Version

Psalms 118:1-29

Psalm 118

1Give thanks to the Lord, for he is good;

his love endures forever.

2Let Israel say:

“His love endures forever.”

3Let the house of Aaron say:

“His love endures forever.”

4Let those who fear the Lord say:

“His love endures forever.”

5When hard pressed, I cried to the Lord;

he brought me into a spacious place.

6The Lord is with me; I will not be afraid.

What can mere mortals do to me?

7The Lord is with me; he is my helper.

I look in triumph on my enemies.

8It is better to take refuge in the Lord

than to trust in humans.

9It is better to take refuge in the Lord

than to trust in princes.

10All the nations surrounded me,

but in the name of the Lord I cut them down.

11They surrounded me on every side,

but in the name of the Lord I cut them down.

12They swarmed around me like bees,

but they were consumed as quickly as burning thorns;

in the name of the Lord I cut them down.

13I was pushed back and about to fall,

but the Lord helped me.

14The Lord is my strength and my defense118:14 Or song;

he has become my salvation.

15Shouts of joy and victory

resound in the tents of the righteous:

“The Lord’s right hand has done mighty things!

16The Lord’s right hand is lifted high;

the Lord’s right hand has done mighty things!”

17I will not die but live,

and will proclaim what the Lord has done.

18The Lord has chastened me severely,

but he has not given me over to death.

19Open for me the gates of the righteous;

I will enter and give thanks to the Lord.

20This is the gate of the Lord

through which the righteous may enter.

21I will give you thanks, for you answered me;

you have become my salvation.

22The stone the builders rejected

has become the cornerstone;

23the Lord has done this,

and it is marvelous in our eyes.

24The Lord has done it this very day;

let us rejoice today and be glad.

25Lord, save us!

Lord, grant us success!

26Blessed is he who comes in the name of the Lord.

From the house of the Lord we bless you.118:26 The Hebrew is plural.

27The Lord is God,

and he has made his light shine on us.

With boughs in hand, join in the festal procession

up118:27 Or Bind the festal sacrifice with ropes / and take it to the horns of the altar.

28You are my God, and I will praise you;

you are my God, and I will exalt you.

29Give thanks to the Lord, for he is good;

his love endures forever.