Het Boek

Psalmen 118:1-29

1Prijs de Here, want Hij is een goede God.

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

2Laat eerst het volk van Israël zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

3Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

4En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here, zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

5Toen ik het heel erg moeilijk had,

heb ik de Here aangeroepen.

Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd.

Ik kon het allemaal weer aan.

6De Here is dicht bij mij,

ik ben nergens meer bang voor.

Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?

7De Here is dicht bij mij en mijn vrienden,

daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.

8Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men op mensen vertrouwt.

9Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men het verwacht van machthebbers.

10Toen ik van alle kanten werd ingesloten,

heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Here.

11Toen zij mij omringden,

heb ik ze in de naam van de Here neergeslagen.

12Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,

maar ik heb ze uitgerookt,

ik heb hen neergeslagen in de naam van de Here.

13U hebt mij flink te pakken gehad,

ik was zelfs gevallen.

Maar de Here hielp mij.

14De Here is mijn kracht

en ik zing een loflied voor Hem.

Hij heeft mij bevrijd.

15Luister!

Vanuit de huizen van de gelovigen

klinken overwinningsliederen en lofzangen.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

16De rechterhand van de Here

helpt mensen overeind.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

17Ik kom niet om in de strijd,

maar zal overleven

en iedereen vertellen wat de Here heeft gedaan.

18De Here heeft mij pijnlijk gestraft,

maar Hij heeft mij in leven gelaten.

19Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is,

dan zal ik daar naar binnen gaan.

Ik wil de Here prijzen.

20De rechtvaardigheid is waar de Here woont,

de gelovigen mogen bij Hem komen.

21Ik prijs U, want U hebt mij gehoord

en geantwoord. U hebt mij gered.

22De steen die door de bouwers was afgekeurd,

is juist de hoeksteen geworden.

23Zo heeft de Here het gewild

en wij zien dat als een groot wonder.

24Deze dag heeft de Here gemaakt,

het is goed dat wij deze dag jubelen

en grote blijdschap ervaren.

25Here, geef ons bevrijding!

Here, geef ons welvaart.

26Gezegend is hij

die komt in de naam van de Here.

Wij zegenen u vanuit het huis van de Here.

27De Here is onze God.

Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.

Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.

Bind ze eraan vast.

28U bent mijn God,

ik zal U prijzen.

Mijn God, U bent de Allerhoogste!

29Prijs de Here,

Hij is een goede God!

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

New International Reader's Version

Psalm 118:1-29

Psalm 118

1Give thanks to the Lord, because he is good.

His faithful love continues forever.

2Let the people of Israel say,

“His faithful love continues forever.”

3Let the priests of Aaron say,

“His faithful love continues forever.”

4Let those who have respect for the Lord say,

“His faithful love continues forever.”

5When I was in great trouble, I cried out to the Lord.

He answered me and set me free from my trouble.

6The Lord is with me. I will not be afraid.

What can mere human beings do to me?

7The Lord is with me. He helps me.

I win the battle over my enemies.

8It is better to go to the Lord for safety

than to trust in mere human beings.

9It is better to go to the Lord for safety

than to trust in human leaders.

10The nations were all around me.

But by the Lord’s power I destroyed them.

11They were around me on every side.

But by the Lord’s power I destroyed them.

12They attacked me like swarms of bees.

But they were burned up as quickly as thorns in a fire.

By the Lord’s power I destroyed them.

13I was pushed back and about to be killed.

But the Lord helped me.

14The Lord gives me strength and makes me secure.

He has saved me.

15Shouts of joy ring out in the tents of godly people.

They praise him for his help in battle.

They shout, “The Lord’s powerful right hand has done mighty things!

16The Lord’s powerful right hand has won the battle!

The Lord’s powerful right hand has done mighty things!”

17I will not die but live.

I will talk about what the Lord has done.

18The Lord has really punished me.

But he didn’t let me die.

19Open for me the gates where the godly can go in.

I will enter and give thanks to the Lord.

20This is the gate of the Lord.

Only those who do what is right can go through it.

21Lord, I will give thanks to you, because you answered me.

You have saved me.

22The stone the builders didn’t accept

has become the most important stone of all.

23The Lord has done it.

It is wonderful in our eyes.

24The Lord has done it on this day.

Let us be joyful today and be glad.

25Lord, save us.

Lord, give us success.

26Blessed is the one who comes in the name of the Lord.

From the temple of the Lord we bless you.

27The Lord is God.

He has been good to us.

Take branches in your hands. Join in the march on the day of the feast.

March up to the corners of the altar.

28You are my God, and I will praise you.

You are my God, and I will honor you.

29Give thanks to the Lord, because he is good.

His faithful love continues forever.