Het Boek

Psalmen 118:1-29

1Prijs de Here, want Hij is een goede God.

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

2Laat eerst het volk van Israël zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

3Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

4En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here, zeggen:

‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’

5Toen ik het heel erg moeilijk had,

heb ik de Here aangeroepen.

Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd.

Ik kon het allemaal weer aan.

6De Here is dicht bij mij,

ik ben nergens meer bang voor.

Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?

7De Here is dicht bij mij en mijn vrienden,

daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.

8Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men op mensen vertrouwt.

9Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,

dat biedt meer zekerheid

dan wanneer men het verwacht van machthebbers.

10Toen ik van alle kanten werd ingesloten,

heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Here.

11Toen zij mij omringden,

heb ik ze in de naam van de Here neergeslagen.

12Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,

maar ik heb ze uitgerookt,

ik heb hen neergeslagen in de naam van de Here.

13U hebt mij flink te pakken gehad,

ik was zelfs gevallen.

Maar de Here hielp mij.

14De Here is mijn kracht

en ik zing een loflied voor Hem.

Hij heeft mij bevrijd.

15Luister!

Vanuit de huizen van de gelovigen

klinken overwinningsliederen en lofzangen.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

16De rechterhand van de Here

helpt mensen overeind.

De rechterhand van de Here

is sterk en doet grote dingen.

17Ik kom niet om in de strijd,

maar zal overleven

en iedereen vertellen wat de Here heeft gedaan.

18De Here heeft mij pijnlijk gestraft,

maar Hij heeft mij in leven gelaten.

19Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is,

dan zal ik daar naar binnen gaan.

Ik wil de Here prijzen.

20De rechtvaardigheid is waar de Here woont,

de gelovigen mogen bij Hem komen.

21Ik prijs U, want U hebt mij gehoord

en geantwoord. U hebt mij gered.

22De steen die door de bouwers was afgekeurd,

is juist de hoeksteen geworden.

23Zo heeft de Here het gewild

en wij zien dat als een groot wonder.

24Deze dag heeft de Here gemaakt,

het is goed dat wij deze dag jubelen

en grote blijdschap ervaren.

25Here, geef ons bevrijding!

Here, geef ons welvaart.

26Gezegend is hij

die komt in de naam van de Here.

Wij zegenen u vanuit het huis van de Here.

27De Here is onze God.

Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.

Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.

Bind ze eraan vast.

28U bent mijn God,

ik zal U prijzen.

Mijn God, U bent de Allerhoogste!

29Prijs de Here,

Hij is een goede God!

Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 118:1-29

118

1さあ、主に感謝しましょう。

主はあわれみ深く、その恵みはいつまでも尽きません。

2イスラエルの人々よ、口々に、

「主の恵みは尽きることがありません」と

ほめたたえなさい。

3アロンの家の祭司よ、

「主の恵みはいつまでも尽きません」と歌いなさい。

4主を信じるようになった外国人も、

「主の恵みはいつまでも尽きません」と歌いなさい。

5苦しみの中から祈り求めると、

主は答えて、救い出してくださいました。

6主は私の味方です。

私には、怖いものなどありません。

ただの人間に何の手出しができましょう。

7主がそばにいて助けてくださるので、

私を憎む者どもが勝ち誇ることはありません。

8人をあてにするより、主を信頼したほうがよいのです。

9力ある王にかくまわれるより、

主の保護を受けるほうがよいのです。

10たとえ、世界中の国が攻めて来ても、

私は主のあとについて進軍し、敵を全滅させます。

11敵に包囲され、攻撃をしかけられても、

私は高々と翻る主の旗のもとで、勇気を得て、

彼らをすべて打ち倒します。

12敵ははちのように群がり、

燃え上がる炎のように襲いかかります。

しかし、私は主の旗のもとで彼らを滅ぼします。

13敵は私を亡き者にしようと図り、

あらゆる手を打って攻めてきましたが、

主はいつも助けてくださいました。

14激戦のさなかに、主は私の力となり、

私は主のことを歌いました。

こうして、私は勝利を手にしました。

15-16私たちの勝利の知らせを聞いて、

主を信じ、従う人々の家には、

喜びの歌がわき起こります。

主はめざましい働きをしてくださいました。

17私はいのちを落とすことなく、生き長らえて、

主のなさったことを人々に語り伝えましょう。

18主は私を懲らしめましたが、

死には渡されませんでした。

19神殿の門よ、開きなさい。

私は中に入って、主に感謝します。

20主を信じて従う人が、

この門から入って主の前に出るのです。

21ああ主よ。

祈りに答えて私を救ってくださったことを、

心の底から感謝します。

22大工の捨てた石が、

今では一番大切な土台石になりました。

23これこそ主のなさることで、

人の思いをはるかに越えています。

24今日こそ、主がお造りになった日です。

さあ、この日をぞんぶんに楽しみましょう。

25ああ主よ、どうかお助けください。お救いください。

私たちがすることを、すべて成功させてください。

26主がまもなく遣わしてくださる方に、

祝福がありますように。

私たちは神殿であなたがたを祝福します。

27-28主は私たちの光です。

私はいけにえを祭壇にささげます。

私は主に感謝し、賛美の声を上げます。

29感謝の祈りをささげましょう。

主はあわれみ深く、

その恵みはいつまでも尽きないからです。