Het Boek

Psalmen 117

1Prijs de Here, alle volken!
Laten alle mensen Hem loven!
Want Hij stort zijn goedheid en liefde
machtig over ons uit.
De Here is trouw tot in eeuwigheid.
Prijs de Here!

The Message

Psalm 117

11-2 Praise God, everybody!
    Applaud God, all people!
His love has taken over our lives;
God’s faithful ways are eternal.
    Hallelujah!