Het Boek

Psalmen 115:1-18

1Here, wij verdienen geen eer.

Alleen uw naam komt alle eer toe

vanwege uw goedheid, liefde en trouw.

2De heidenen zeggen: ‘Waar is hun God nu?’

3Onze God woont in de hemel

en doet wat Hem goeddunkt.

4Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud,

vervaardigd door gewone mensen.

5Die beelden kun je zien:

zij hebben een mond, maar zeggen geen woord.

6Ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt,

maar die kunnen toch niet horen.

En een neus, maar die ruikt niets.

7De handen die eraan zitten, voelen niets.

En de voeten verzetten geen stap.

Ook de keel kan geen geluid voortbrengen.

8Wie beelden maakt, zal eenmaal

net zo doods zijn als zijn maaksels.

Zo gaat het ook met ieder die op die beelden vertrouwt.

9Israëlieten,

stel uw vertrouwen op de Here.

Hij is voor hen een helper

en stelt Zich beschermend voor hen op.

10Nageslacht van Aäron,

stel uw vertrouwen op de Here

Hij is voor hen een Helper

en stelt Zich beschermend voor hen op.

11Als u ontzag hebt voor de Here,

stel dan ook uw vertrouwen op Hem.

Hij is voor u een Helper

en stelt Zich beschermend voor u op.

12De Here denkt aan ons,

Hij geeft de zegen.

Hij geeft zegeningen

aan het volk van Israël,

aan het nageslacht van Aäron

13en aan ieder die ontzag voor de Here heeft,

klein en groot.

14Ik bid dat de Here u veel kinderen geeft,

zowel aan u als aan uw kinderen.

15U bent rijk gezegend door de Here,

die hemel en aarde heeft gemaakt.

16De hemel is de woonplaats van de Here

en de aarde gaf Hij aan de mensen.

17Dode mensen kunnen de Here niet prijzen,

vanuit het dodenrijk kan niemand Hem eren.

18Wij, de levende mensen,

mogen echter de Here loven en prijzen:

nu en tot in eeuwigheid.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 115:1-18

สดุดี 115

(สดด.135:15-20)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเกียรติสิริไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ไม่ได้มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

แต่มีแด่พระนามของพระองค์

เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์

2เหตุใดประชาชาติทั้งหลายกล่าวว่า

“พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน?”

3พระเจ้าของเราประทับในสวรรค์

พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งตามชอบพระทัย

4ส่วนรูปเคารพของพวกเขาทำจากเงินและทอง

ทำด้วยน้ำมือมนุษย์

5มีปากแต่พูดไม่ได้

มีตาแต่มองไม่เห็น

6มีหูแต่ไม่ได้ยิน

มีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่น

7มีมือแต่สัมผัสไม่ได้

มีเท้าแต่เดินไม่ได้

ไม่มีแม้แต่เสียงจากลำคอ

8ผู้ที่สร้างพวกมันก็จะเป็นเหมือนพวกมัน

และผู้ที่วางใจในพวกมันก็จะเป็นเหมือนกัน

9วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา

10วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา

11ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์ จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและเป็นโล่กำบังของพวกเขา

12องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงเราและจะทรงอวยพรเรา

พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอิสราเอล

พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอาโรน

13องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์

ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อย

14ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านเพิ่มทวีขึ้น

ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน

15ขอให้ท่านได้รับพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

16ฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

แต่แผ่นดินโลกพระองค์ประทานให้แก่มนุษย์

17คนตายแล้วไม่อาจสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

คือคนที่ลงสู่ความเงียบสงัด

18แต่เป็นพวกเราที่ยกย่องเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้า

ทั้งบัดนี้และสืบไปนิรันดร

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า115:18 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา