Het Boek

Psalmen 115:1-18

1Here, wij verdienen geen eer.

Alleen uw naam komt alle eer toe

vanwege uw goedheid, liefde en trouw.

2De heidenen zeggen: ‘Waar is hun God nu?’

3Onze God woont in de hemel

en doet wat Hem goeddunkt.

4Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud,

vervaardigd door gewone mensen.

5Die beelden kun je zien:

zij hebben een mond, maar zeggen geen woord.

6Ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt,

maar die kunnen toch niet horen.

En een neus, maar die ruikt niets.

7De handen die eraan zitten, voelen niets.

En de voeten verzetten geen stap.

Ook de keel kan geen geluid voortbrengen.

8Wie beelden maakt, zal eenmaal

net zo doods zijn als zijn maaksels.

Zo gaat het ook met ieder die op die beelden vertrouwt.

9Israëlieten,

stel uw vertrouwen op de Here.

Hij is voor hen een helper

en stelt Zich beschermend voor hen op.

10Nageslacht van Aäron,

stel uw vertrouwen op de Here

Hij is voor hen een Helper

en stelt Zich beschermend voor hen op.

11Als u ontzag hebt voor de Here,

stel dan ook uw vertrouwen op Hem.

Hij is voor u een Helper

en stelt Zich beschermend voor u op.

12De Here denkt aan ons,

Hij geeft de zegen.

Hij geeft zegeningen

aan het volk van Israël,

aan het nageslacht van Aäron

13en aan ieder die ontzag voor de Here heeft,

klein en groot.

14Ik bid dat de Here u veel kinderen geeft,

zowel aan u als aan uw kinderen.

15U bent rijk gezegend door de Here,

die hemel en aarde heeft gemaakt.

16De hemel is de woonplaats van de Here

en de aarde gaf Hij aan de mensen.

17Dode mensen kunnen de Here niet prijzen,

vanuit het dodenrijk kan niemand Hem eren.

18Wij, de levende mensen,

mogen echter de Here loven en prijzen:

nu en tot in eeuwigheid.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 115:1-18

Psalmul 115

1Nu nouă, Doamne, nu nouă,

ci Numelui Tău să‑i fie adusă slava,

pentru îndurarea și credincioșia Ta!

2Pentru ce să zică neamurile:

„Unde le este Dumnezeul?“

3Dumnezeul nostru însă este în ceruri;

El face tot ce dorește.

4Idolii lor sunt din argint și din aur,

sunt lucrarea mâinilor omenești.

5Ei au gură, dar nu vorbesc,

au ochi, dar nu văd,

6au urechi, dar nu aud,

au nas, dar nu pot mirosi,

7au mâini, dar nu pot pipăi,

au picioare, dar nu pot umbla,

iar din gâtlej nu pot scoate niciun sunet.

8Ca ei sunt cei care‑i fac

și toți cei care se încred în ei.

9Israel, încrede‑te în Domnul –

El este ajutorul și scutul lui!

10Casă a lui Aaron, încrede‑te în Domnul –

El este ajutorul și scutul lui!

11Cei temători de Domnul, încredeți‑vă în Domnul –

El este ajutorul și scutul lor!

12Domnul Își aduce aminte de noi și dă binecuvântare:

El binecuvântează Casa lui Israel,

binecuvântează Casa lui Aaron,

13îi binecuvântează pe cei ce se tem de Domnul,

de la cei mici până la cei mari.

14Să vă înmulțească Domnul,

pe voi și pe fiii voștri!

15Să fiți binecuvântați de Domnul,

Creatorul cerurilor și al pământului.

16Cerurile, cerurile sunt ale Domnului,

dar pământul l‑a dat fiilor omului.

17Nu morții Îi dau laudă Domnului17 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența mai multor sintagme ebraice. Vezi și v. 18; 116:19; 117:2.,

nici cei ce se coboară în tăcere,

18ci noi Îl vom binecuvânta pe Domnul,

de acum și până în veci.

Lăudați‑L pe Domnul!18 Ebr.: Hallelu Yah!