Het Boek

Psalmen 115

1Here, wij verdienen geen eer.
Alleen uw naam komt alle eer toe
vanwege uw goedheid, liefde en trouw.
De heidenen zeggen: ‘Waar is hun God nu?’
Onze God woont in de hemel
en doet wat Hem goeddunkt.
Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud,
vervaardigd door gewone mensen.
Die beelden kun je zien:
zij hebben een mond, maar zeggen geen woord.
Ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt,
maar die kunnen toch niet horen.
En een neus, maar die ruikt niets.
De handen die eraan zitten, voelen niets.
En de voeten verzetten geen stap.
Ook de keel kan geen geluid voortbrengen.
Wie beelden maakt zal eenmaal
net zo doods zijn als zijn maaksels.
Zo gaat het ook met ieder die op die beelden vertrouwt.
Israëlieten,
stel uw vertrouwen op de Here.
Hij is voor hen een helper
en stelt Zich beschermend voor hen op.
10 Nageslacht van Aäron,
stel uw vertrouwen op de Here
Hij is voor hen een Helper
en stelt Zich beschermend voor hen op.
11 Als u ontzag hebt voor de Here,
stel dan ook uw vertrouwen op Hem.
Hij is voor u een Helper
en stelt Zich beschermend voor u op.
12 De Here denkt aan ons,
Hij geeft de zegen.
Hij geeft zegeningen
aan het volk van Israël,
aan het nageslacht van Aäron
13 en aan ieder die ontzag voor de Here heeft,
klein en groot.
14 Ik bid dat de Here u veel kinderen geeft,
zowel aan u als aan uw kinderen.
15 U bent rijk gezegend door de Here,
die hemel en aarde heeft gemaakt.
16 De hemel is de woonplaats van de Here
en de aarde gaf Hij aan de mensen.
17 Dode mensen kunnen de Here niet prijzen,
vanuit het dodenrijk kan niemand Hem eren.
18 Wij, de levende mensen,
mogen echter de Here loven en prijzen:
nu en tot in eeuwigheid.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 115

Psalmul 115

Nu nouă, Doamne, nu nouă,
    ci Numelui Tău să-i fie adusă slava,
        pentru îndurarea şi credincioşia Ta!
Pentru ce să zică neamurile:
    „Unde le este Dumnezeul?“
Dumnezeul nostru însă este în ceruri
    şi face tot ce vrea.
Idolii lor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
Ei au gură, dar nu vorbesc,
    au ochi, dar nu văd,
au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu pot mirosi,
au mâini, dar nu pot pipăi,
    au picioare, dar nu pot umbla cu ele,
        iar din gâtlej nu pot scoate nici un sunet.
Ca ei sunt cei care-i fac
    şi toţi cei care se încred în ei.

Israele, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
10 Casă a lui Aaron, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
11 Cei temători de Domnul, încredeţi-vă în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lor!

12 Domnul Îşi aduce aminte de noi şi dă binecuvântare:
    El binecuvântează casa lui Israel,
        binecuvântează casa lui Aaron,
13 îi binecuvântează pe cei ce se tem de Domnul,
    de la cei mici până la cei mari.

14 Să vă înmulţească Domnul,
    pe voi şi pe fiii voştri!
15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.

16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului,
    dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17 Nu morţii Îi dau laudă Domnului,
    nici cei care s-au pogorât în tăcere,
18 ci noi Îl vom binecuvânta pe Domnul,
    de acum şi până în veci.

Lăudaţi-L pe Domnul!