Het Boek

Psalmen 115

1Here, wij verdienen geen eer.
Alleen uw naam komt alle eer toe
vanwege uw goedheid, liefde en trouw.
De heidenen zeggen: ‘Waar is hun God nu?’
Onze God woont in de hemel
en doet wat Hem goeddunkt.
Hun afgodsbeelden zijn van zilver en goud,
vervaardigd door gewone mensen.
Die beelden kun je zien:
zij hebben een mond, maar zeggen geen woord.
Ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt,
maar die kunnen toch niet horen.
En een neus, maar die ruikt niets.
De handen die eraan zitten, voelen niets.
En de voeten verzetten geen stap.
Ook de keel kan geen geluid voortbrengen.
Wie beelden maakt zal eenmaal
net zo doods zijn als zijn maaksels.
Zo gaat het ook met ieder die op die beelden vertrouwt.
Israëlieten,
stel uw vertrouwen op de Here.
Hij is voor hen een helper
en stelt Zich beschermend voor hen op.
10 Nageslacht van Aäron,
stel uw vertrouwen op de Here
Hij is voor hen een Helper
en stelt Zich beschermend voor hen op.
11 Als u ontzag hebt voor de Here,
stel dan ook uw vertrouwen op Hem.
Hij is voor u een Helper
en stelt Zich beschermend voor u op.
12 De Here denkt aan ons,
Hij geeft de zegen.
Hij geeft zegeningen
aan het volk van Israël,
aan het nageslacht van Aäron
13 en aan ieder die ontzag voor de Here heeft,
klein en groot.
14 Ik bid dat de Here u veel kinderen geeft,
zowel aan u als aan uw kinderen.
15 U bent rijk gezegend door de Here,
die hemel en aarde heeft gemaakt.
16 De hemel is de woonplaats van de Here
en de aarde gaf Hij aan de mensen.
17 Dode mensen kunnen de Here niet prijzen,
vanuit het dodenrijk kan niemand Hem eren.
18 Wij, de levende mensen,
mogen echter de Here loven en prijzen:
nu en tot in eeuwigheid.

Nkwa Asem

Nnwom 115

Onyankopɔn nokwafo baako pɛ no

1Wo nko, O Awurade, wo nko, na ɛnyɛ yɛn, na ɛsɛ sɛ wɔhyɛ yɛn anuonyam, esiane wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa ne wo trenee nti. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ aman bisa yɛn se, “Mo Nyankopɔn wɔ he?”

Yɛn Nyankopɔn wɔ soro; ɔyɛ nea ɔpɛ. Wɔde dwetɛ ne sikakɔkɔɔ a wɔnam onipa nsa so na ayɛ wɔn anyame. Wɔwɔ ano, nanso wontumi nkasa. Wɔwɔ ani, nanso wonhu ade. Wɔwɔ aso, nanso wɔnte asɛm. Wɔwɔ hwene, nanso wɔnte ade. Wɔwɔ nsa, nanso wɔnte nka. Wɔwɔ nan, nanso wɔnnantew. Wontumi nso nnyigye. Ma wɔn a wɔyɛɛ wɔn na wɔwɔ wɔn mu gyidi no nyɛ sɛ ahoni no ara.

Mo Israelfo, momfa mo ho nto Awurade so. Ɔboa mo na ɔbɔ mo ho ban. 10 Onyankopɔn asɔfo, momfa mo ho nto Awurade so. Ɔboa mo na ɔbɔ mo ho ban. 11 Mo a mosom no nyinaa momfa mo ho nto Awurade so. Ɔboa mo na ɔbɔ mo ho ban.

12 Awurade kae yɛn na obehyira yɛn. Obehyira Israelfo ne Onyankopɔn asɔfo nyinaa. 13 Obehyira obiara a odi no ni; akɛse ne nkumaa nyinaa pɛ. 14 Awurade mma, mo ne mo asefo nyinaa nwo mma! 15 Awurade a ɔbɔɔ ɔsoro ne asase no nhyira mo. 16 Ɔsoro yɛ Awurade nko de, na ɔde asase maa onipa.

17 Awufo nkamfo Awurade. Saa ara nso na wɔn a wɔkɔ ase dinn beae hɔ no nkamfo Awurade. 18 Nanso yɛn ateasefo bɛda no ase nnɛ ne daa nyinaa. Kamfo Awurade!