Het Boek

Psalmen 114:1-8

1Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte

en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,

2koos God het gebied van Juda uit

als zijn heilige woonplaats,

het land Israël was zijn gebied.

3De Rietzee zag het volk komen

en week uiteen om het door te laten.

Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:

ook die stremde haar water en bood een doorgang.

4De bergen leken op springende schapen

en de heuvels op dartelende lammetjes.

5Waarom week de zee uiteen?

Waarom bood de Jordaan een doorgang?

6Waarom leken de bergen op springende schapen

en de heuvels op lammetjes?

7Laat de hele aarde beven als de Here komt,

beven wanneer de God van Jakob zijn gezicht laat zien.

8Want Hij veranderde de rots in een waterbron

en droge, dorre stenen gaven water.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 114:1-8

Psalm 114

Bäva för Herrens fruktansvärda makt, som han visade vid uttåget ur Egypten

1När Israel drog ut från Egypten,

Jakobs släkt från ett folk med främmande språk,

2då blev Juda hans helgedom,

Israel hans rike.

3Havet såg det och flydde,

och Jordanfloden vände tillbaka.

4Bergen hoppade som baggar,

och höjderna som lamm.

5Varför flyr du hav,

varför vänder du tillbaka, Jordan?

6Varför hoppar ni berg som baggar,

ni höjder som lamm?

7Darra, jord, inför Herren,

inför Jakobs Gud!

8Han gör klippan till en vattenrik sjö

och stenen till en vattenkälla.