Het Boek

Psalmen 114:1-8

1Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte

en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,

2koos God het gebied van Juda uit

als zijn heilige woonplaats,

het land Israël was zijn gebied.

3De Rietzee zag het volk komen

en week uiteen om het door te laten.

Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:

ook die stremde haar water en bood een doorgang.

4De bergen leken op springende schapen

en de heuvels op dartelende lammetjes.

5Waarom week de zee uiteen?

Waarom bood de Jordaan een doorgang?

6Waarom leken de bergen op springende schapen

en de heuvels op lammetjes?

7Laat de hele aarde beven als de Here komt,

beven wanneer de God van Jakob zijn gezicht laat zien.

8Want Hij veranderde de rots in een waterbron

en droge, dorre stenen gaven water.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 114:1-8

Psalmul 114

1Când a ieșit Israel din Egipt

și Casa lui Iacov – din poporul cu limbă încâlcită,

2Iuda a devenit Lăcașul Lui cel sfânt,

și Israel – tărâmul stăpânirii Lui.

3Marea a văzut și a fugit,

Iordanul s‑a dat înapoi,

4munții au sărit ca niște berbeci,

și dealurile – ca niște miei.

5Ce ai, mare, de fugi?

Iordane, de ce dai înapoi?

6Munților, de ce săriți ca niște berbeci,

și voi, dealurilor, ca niște miei?

7Cutremură‑te, pământule, înaintea Stăpânului,

înaintea Dumnezeului lui Iacov,

8Cel Care transformă stânca în iaz,

și cremenea – în izvoare de apă!