Het Boek

Psalmen 114:1-8

1Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte

en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,

2koos God het gebied van Juda uit

als zijn heilige woonplaats,

het land Israël was zijn gebied.

3De Rietzee zag het volk komen

en week uiteen om het door te laten.

Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:

ook die stremde haar water en bood een doorgang.

4De bergen leken op springende schapen

en de heuvels op dartelende lammetjes.

5Waarom week de zee uiteen?

Waarom bood de Jordaan een doorgang?

6Waarom leken de bergen op springende schapen

en de heuvels op lammetjes?

7Laat de hele aarde beven als de Here komt,

beven wanneer de God van Jakob zijn gezicht laat zien.

8Want Hij veranderde de rots in een waterbron

en droge, dorre stenen gaven water.

New International Version - UK

Psalms 114:1-8

Psalm 114

1When Israel came out of Egypt,

Jacob from a people of foreign tongue,

2Judah became God’s sanctuary,

Israel his dominion.

3The sea looked and fled,

the Jordan turned back;

4the mountains leaped like rams,

the hills like lambs.

5Why was it, sea, that you fled?

Why, Jordan, did you turn back?

6Why, mountains, did you leap like rams,

you hills, like lambs?

7Tremble, earth, at the presence of the Lord,

at the presence of the God of Jacob,

8who turned the rock into a pool,

the hard rock into springs of water.