Het Boek

Psalmen 114

1Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte
en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,
koos God het gebied van Juda uit
als zijn heilige woonplaats,
het land Israël was zijn gebied.
De Rietzee zag het volk komen
en week uiteen om het door te laten.
Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:
ook die stremde haar water en bood een doorgang.
De bergen leken op springende schapen
en de heuvels op dartelende lammetjes.
Waarom week de zee uiteen?
Waarom bood de Jordaan een doorgang?
Waarom leken de bergen op springende schapen
en de heuvels op lammetjes?
Laat de hele aarde beven als de Here komt,
beven wanneer de God van Jakob zijn gezicht laat zien.
Want Hij veranderde de rots in een waterbron
en droge, dorre stenen gaven water.

New International Reader's Version

Psalm 114

Psalm 114

The people of Israel came out of Egypt.
    The people of Jacob left a land where a different language was spoken.
Then Judah became the holy place where God lived.
    Israel became the land he ruled over.

The Red Sea saw him and parted.
    The Jordan River stopped flowing.
The mountains leaped like rams.
    The hills skipped like lambs.

Red Sea, why did you part?
    Jordan River, why did you stop flowing?
Why did you mountains leap like rams?
    Why did you hills skip like lambs?

Earth, tremble with fear when the Lord comes.
    Tremble when the God of Jacob is near.
He turned the rock into a pool.
    He turned the hard rock into springs of water.