Het Boek

Psalmen 114

1Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte
en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,
koos God het gebied van Juda uit
als zijn heilige woonplaats,
het land Israël was zijn gebied.
De Rietzee zag het volk komen
en week uiteen om het door te laten.
Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:
ook die stremde haar water en bood een doorgang.
De bergen leken op springende schapen
en de heuvels op dartelende lammetjes.
Waarom week de zee uiteen?
Waarom bood de Jordaan een doorgang?
Waarom leken de bergen op springende schapen
en de heuvels op lammetjes?
Laat de hele aarde beven als de Here komt,
beven wanneer de God van Jakob zijn gezicht laat zien.
Want Hij veranderde de rots in een waterbron
en droge, dorre stenen gaven water.

New American Standard Bible

Psalm 114

God’s Deliverance of Israel from Egypt.

1When Israel went forth from Egypt,
The house of Jacob from a people of strange language,
Judah became His sanctuary,
Israel, His dominion.

The sea looked and fled;
The Jordan turned back.
The mountains skipped like rams,
The hills, like lambs.
What ails you, O sea, that you flee?
O Jordan, that you turn back?
O mountains, that you skip like rams?
O hills, like lambs?

Tremble, O earth, before the Lord,
Before the God of Jacob,
Who turned the rock into a pool of water,
The flint into a fountain of water.