Het Boek

Psalmen 114

1Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte
en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,
koos God het gebied van Juda uit
als zijn heilige woonplaats,
het land Israël was zijn gebied.
De Rietzee zag het volk komen
en week uiteen om het door te laten.
Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:
ook die stremde haar water en bood een doorgang.
De bergen leken op springende schapen
en de heuvels op dartelende lammetjes.
Waarom week de zee uiteen?
Waarom bood de Jordaan een doorgang?
Waarom leken de bergen op springende schapen
en de heuvels op lammetjes?
Laat de hele aarde beven als de Here komt,
beven wanneer de God van Jakob zijn gezicht laat zien.
Want Hij veranderde de rots in een waterbron
en droge, dorre stenen gaven water.

Nkwa Asem

Nnwom 114

Twam dwom

1Bere a Israelfo fii Misraim na Yakob asefo fii ananafo asase so no, Yuda bɛyɛɛ Awurade nkurɔfo kronkron na Israel bɛyɛɛ ɔno ankasa agyapade. Ɛpo Kɔkɔɔ hui na oguanee. Yordan nso gyaee teɛ. Mmepɔw huruhuruwii sɛ mmirekyi na nkoko nso huruhuruwii sɛ nguan mma. Dɛn na ɛbae na wo Po woreguan? Na wo Yordan nso, woagyae teɛ? Mo mmepɔw nso, adɛn na muhuruhuruw sɛ mmirekyi? Na mo nkoko, adɛn nti na muhuruhuruw sɛ nguan mma? Asase, ma wo ho mpopo wɔ Awurade ba no mu wɔ Yakob Nyankopɔn anim, ɔno a ɔma abotan dan nsubura na abo dan nsuwa no.