Het Boek

Psalmen 114

1Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte
en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,
koos God het gebied van Juda uit
als zijn heilige woonplaats,
het land Israël was zijn gebied.
De Rietzee zag het volk komen
en week uiteen om het door te laten.
Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:
ook die stremde haar water en bood een doorgang.
De bergen leken op springende schapen
en de heuvels op dartelende lammetjes.
Waarom week de zee uiteen?
Waarom bood de Jordaan een doorgang?
Waarom leken de bergen op springende schapen
en de heuvels op lammetjes?
Laat de hele aarde beven als de Here komt,
beven wanneer de God van Jakob zijn gezicht laat zien.
Want Hij veranderde de rots in een waterbron
en droge, dorre stenen gaven water.

The Message

Psalm 114

11-8 After Israel left Egypt,
    the clan of Jacob left those barbarians behind;
Judah became holy land for him,
    Israel the place of holy rule.
Sea took one look and ran the other way;
    River Jordan turned around and ran off.
The mountains turned playful and skipped like rams,
    the hills frolicked like spring lambs.
What’s wrong with you, Sea, that you ran away?
    and you, River Jordan, that you turned and ran off?
And mountains, why did you skip like rams?
    and you, hills, frolic like spring lambs?
Tremble, Earth! You’re in the Lord’s presence!
    in the presence of Jacob’s God.
He turned the rock into a pool of cool water,
    turned flint into fresh spring water.