Het Boek

Psalmen 114:1-8

1Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte

en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,

2koos God het gebied van Juda uit

als zijn heilige woonplaats,

het land Israël was zijn gebied.

3De Rietzee zag het volk komen

en week uiteen om het door te laten.

Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:

ook die stremde haar water en bood een doorgang.

4De bergen leken op springende schapen

en de heuvels op dartelende lammetjes.

5Waarom week de zee uiteen?

Waarom bood de Jordaan een doorgang?

6Waarom leken de bergen op springende schapen

en de heuvels op lammetjes?

7Laat de hele aarde beven als de Here komt,

beven wanneer de God van Jakob zijn gezicht laat zien.

8Want Hij veranderde de rots in een waterbron

en droge, dorre stenen gaven water.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 114:1-8

Dwom 114

1Ɛberɛ a Israelfoɔ firii Misraim,

na Yakob fiefoɔ firii ananafoɔ asase so no,

2Yuda bɛyɛɛ Awurade kronkronbea

na Israel bɛyɛɛ nʼahemman.

3Ɛpo no huruiɛ na ɛdwaneeɛ,

Yordan sanee nʼakyi;

4Mmepɔ hurihurii sɛ nnwennini

nkokoɔ nso hurihurii sɛ nnwammaa.

5Ɛdeɛn na ɛbaeɛ, Ao ɛpo, na wodwaneeɛ,

Ao Yordan, na wosanee wʼakyi,

6mo mmepɔ, na mohurihuri sɛ nnwennini,

na mo nkokoɔ, mohurihuri sɛ nnwammaa?

7Asase, ma wo ho mpopo wɔ Awurade anim,

wɔ Yakob Onyankopɔn anim,

8ɔno na ɔmaa ɔbotan no danee asubura,

na abotan a ɛyɛ den danee nsuwa nsuwa no.