Het Boek

Psalmen 113

1Prijs de Here!
Dienaars van de Here,
loof en prijs zijn naam!
Laat de naam van de Here
worden geprezen en geëerd,
nu en tot in eeuwigheid.
Over de hele aarde
moet de naam van de Here worden geprezen.
De Here staat boven alle mensen en volken.
Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.
Is iemand te vergelijken met de Here?
Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?
Met onze God, die zo heel laag moet neerzien
om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?
Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof
en armen tilt Hij op uit de modder.
Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.
Prijs de Here!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 113

Psalm 113

Guds stora omsorg

1Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare,

prisa Herrens namn!

2Välsignat är Herrens namn

nu och för evigt.

3Herrens namn ska prisas

från öster till väster.[a]

4Herren är upphöjd över alla folk.

Hans ära når högre än himlen.

5Vem är lik Herren, vår Gud,

som sitter på sin tron i höjden,

6som böjer sig ner och ser så djupt – 

vem i himlen, vem på jorden?

7Den fattige drar han upp ur stoftet,

och den nödställde ur askhögen

8och sätter honom bland furstar,

bland sitt folks furstar.

9Han låter den barnlösa hustrun få ett hem

som en lycklig mor till barnen.

Halleluja!

Notas al pie

  1. 113:3 Ordagrant: …från soluppgång till solnedgång, vilket var dåtida sätt att uttrycka öster och väster, som i sin tur betydde hela jorden. Jfr v. 2 där man uppmanas till lovprisning nu och för evigt, alltså ska Herren prisas alltid och överallt. V. 3 kan dock också tolkas som parallell till v. 2 och i så fall syfta på lovprisning från morgon (soluppgång) till kväll (solnedgång), alltså hela dagen.