Het Boek

Psalmen 113

1Prijs de Here!
Dienaars van de Here,
loof en prijs zijn naam!
Laat de naam van de Here
worden geprezen en geëerd,
nu en tot in eeuwigheid.
Over de hele aarde
moet de naam van de Here worden geprezen.
De Here staat boven alle mensen en volken.
Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.
Is iemand te vergelijken met de Here?
Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?
Met onze God, die zo heel laag moet neerzien
om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?
Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof
en armen tilt Hij op uit de modder.
Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.
Prijs de Here!

Nova Versão Internacional

Salmos 113

Salmo 113

Aleluia!

Louvem, ó servos do Senhor,
louvem o nome do Senhor!
Seja bendito o nome do Senhor,
desde agora e para sempre!
Do nascente ao poente,
seja louvado o nome do Senhor!

O Senhor está exaltado
    acima de todas as nações;
e acima dos céus está a sua glória.
Quem é como o Senhor, o nosso Deus,
    que reina em seu trono nas alturas,
mas se inclina para contemplar
    o que acontece nos céus e na terra?

Ele levanta do pó o necessitado
e ergue do lixo o pobre,
para fazê-los sentar-se com príncipes,
com os príncipes do seu povo.
Dá um lar à estéril,
e dela faz uma feliz mãe de filhos.

Aleluia!