Het Boek

Psalmen 113:1-9

1Prijs de Here!

Dienaars van de Here,

loof en prijs zijn naam!

2Laat de naam van de Here

worden geprezen en geëerd,

nu en tot in eeuwigheid.

3Over de hele aarde

moet de naam van de Here worden geprezen.

4De Here staat boven alle mensen en volken.

Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.

5Is iemand te vergelijken met de Here?

Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?

6Met onze God, die zo heel laag moet neerzien

om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?

7Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof

en armen tilt Hij op uit de modder.

8Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.

9Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.

Prijs de Here!

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 113:1-9

Psalm 113

Guds stora omsorg

1Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare,

prisa Herrens namn!

2Välsignat är Herrens namn

nu och för evigt.

3Herrens namn ska prisas

från öster till väster.113:3 Ordagrant: …från soluppgång till solnedgång, vilket var dåtida sätt att uttrycka öster och väster, som i sin tur betydde hela jorden. Jfr v. 2 där man uppmanas till lovprisning nu och för evigt, alltså ska Herren prisas alltid och överallt. V. 3 kan dock också tolkas som parallell till v. 2 och i så fall syfta på lovprisning från morgon (soluppgång) till kväll (solnedgång), alltså hela dagen.

4Herren är upphöjd över alla folk.

Hans ära når högre än himlen.

5Vem är lik Herren, vår Gud,

som sitter på sin tron i höjden,

6som böjer sig ner och ser så djupt – 

vem i himlen, vem på jorden?

7Den fattige drar han upp ur stoftet,

och den nödställde ur askhögen

8och sätter honom bland furstar,

bland sitt folks furstar.

9Han låter den barnlösa hustrun få ett hem

som en lycklig mor till barnen.

Halleluja!