Het Boek

Psalmen 113

1Prijs de Here!
Dienaars van de Here,
loof en prijs zijn naam!
Laat de naam van de Here
worden geprezen en geëerd,
nu en tot in eeuwigheid.
Over de hele aarde
moet de naam van de Here worden geprezen.
De Here staat boven alle mensen en volken.
Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.
Is iemand te vergelijken met de Here?
Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?
Met onze God, die zo heel laag moet neerzien
om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?
Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof
en armen tilt Hij op uit de modder.
Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.
Prijs de Here!

New Living Translation

Psalm 113

Psalm 113

Praise the Lord!

Yes, give praise, O servants of the Lord.
    Praise the name of the Lord!
Blessed be the name of the Lord
    now and forever.
Everywhere—from east to west—
    praise the name of the Lord.
For the Lord is high above the nations;
    his glory is higher than the heavens.

Who can be compared with the Lord our God,
    who is enthroned on high?
He stoops to look down
    on heaven and on earth.
He lifts the poor from the dust
    and the needy from the garbage dump.
He sets them among princes,
    even the princes of his own people!
He gives the childless woman a family,
    making her a happy mother.

Praise the Lord!