Het Boek

Psalmen 113

1Prijs de Here!
Dienaars van de Here,
loof en prijs zijn naam!
Laat de naam van de Here
worden geprezen en geëerd,
nu en tot in eeuwigheid.
Over de hele aarde
moet de naam van de Here worden geprezen.
De Here staat boven alle mensen en volken.
Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.
Is iemand te vergelijken met de Here?
Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?
Met onze God, die zo heel laag moet neerzien
om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?
Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof
en armen tilt Hij op uit de modder.
Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.
Prijs de Here!

Nkwa Asem

Nnwom 113

Awurade nkamfo

1Kamfo Awurade! Mo Awurade asomfo, monkamfo ne din! Wɔbɛkamfo ne din nnɛ ne daa nyinaa. Monkamfo Awurade din mfi apui nkosi atɔe. Awurade di aman nyinaa so; n’anuonyam boro ɔsoro so.

Obiara nni hɔ a ɔsɛ Awurade yɛn Nyankopɔn. Ɔte soro soro nanso ɔbɔ ne mu ase hwɛ ɔsoro ne asase so. Ɔma ahiafo so fi mfutuma mu. Oyi ahiafo fi wɔn hia mu ma wɔbɛyɛ ahene mmabarima a wɔfra ne nkurɔfo mu nnamfo. Odi obonini ni wɔ ne fi ma ɔwo mma ma n’ani gye. Kamfo Awurade!