Het Boek

Psalmen 113

1Prijs de Here!
Dienaars van de Here,
loof en prijs zijn naam!
Laat de naam van de Here
worden geprezen en geëerd,
nu en tot in eeuwigheid.
Over de hele aarde
moet de naam van de Here worden geprezen.
De Here staat boven alle mensen en volken.
Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.
Is iemand te vergelijken met de Here?
Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?
Met onze God, die zo heel laag moet neerzien
om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?
Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof
en armen tilt Hij op uit de modder.
Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.
Prijs de Here!

The Message

Psalm 113

11-3 Hallelujah!
You who serve God, praise God!
    Just to speak his name is praise!
Just to remember God is a blessing—
    now and tomorrow and always.
From east to west, from dawn to dusk,
    keep lifting all your praises to God!

4-9 God is higher than anything and anyone,
    outshining everything you can see in the skies.
Who can compare with God, our God,
    so majestically enthroned,
Surveying his magnificent
    heavens and earth?
He picks up the poor from out of the dirt,
    rescues the wretched who’ve been thrown out with the trash,
Seats them among the honored guests,
    a place of honor among the brightest and best.
He gives childless couples a family,
    gives them joy as the parents of children.
Hallelujah!